Претрага за:
eFiskalizacija

Šta se sprema sa novom fiskalizacijom

INFORMACIJE / By Tale ( Preuzeto sa https://fismod.com/sta-se-sperma-sa-novom-fiskalizcijom/ )

Nova fiskalizacija i uvođenje e-Fakture u sistem.
NAP – sistem poreske uprave (napredna analiticka platforma) Sta znači prvo analitika i sintetika u knjigovodstvu.
Razlikujemo sintetičko knjigovodstvo (glavnu knjiga) i analitičko knjigovodstvo.
Sintetičko knjigovodstvo ili glavna knjiga je evidencija gde putem sintetičkih konta dobijamo podatke koji daju opšti uvid u stanje i kretanje vrednosti sredstava i izvora sredstava.
Ti opšti ili zbirni podaci nisu dovoljni za efikasno rukovođenje i upravljanje firmom. Npr. za nabavnu službu nisu dovoljni samo podaci o tome kolike su ukupne zalihe materijala (to iskazuje sintetički konto Zalihe materijala), već su potrebni i podaci o tome koje vrste materijala, u kojoj količini i vriednosti ima na zalihama da bi se znalo koliko kojeg materijala treba nabaviti za nesmetani tok proizvodnje ili prodaje. Isto tako nisu dovoljni podaci koje iskazuje sintetički konto. Dobavljači o tome kolike su ukupne obveze prema dobavljačima, već su potrebni tačni podaci koliko kojem dobavljaču i po kojoj osnovi dugujemo.
Da bismo mogli naplatiti potraživanje od kupaca, nije dovoljan podatak o ukupnom dugovanju svih kupaca koje iskazuje sintetički konto Kupci, već nam trebaju podaci o tome koji kupac koliko duguje.
Za dobijanje tih detaljnih podataka vode se analitičke evidencije, gde se putem analitičkih konta zbirni podaci sintetičkih konta raščlanjuju na njihove sastavne delove. Zato kažemo da je analitička evidencija detaljan pregled stanja i rezultata iskazanih u sintetičkoj evidenciji.
Analitičke evidencije spadaju u pomoćne knjige, a sintetički konti vode se u glavnoj knjizi.
 Ovo je kratko objašnjenje o analitici i sintetici i uvod u praktičnom primeru! Ako imamo 1000 Coca Cola od 0.5lit. Sintetika za ovaj proizvod je 50.000 RSD ovako funkcioniše sadašnji (stari sistem) fiskalizacije, analitika za ovaj proizvod je 50 RSD*1000 kom, možda ovo ne znači ništa vama ali Poreskoj Upravi znači mnogo. Ako pogledate naziv ove platforme znači da će platforma voditi anailitiku za svaki maloprodajni objekat, što snači da če poreski inspektor odštampati vaš lager na svom sistemu i doći u kontrolu.
Ako se vratimo malo unazad, pre par godina je izglasan zakon da svi privredni subjekti moraju da vode robno knjigovodstvo a ne samo materijalno, posledica tog zakona je upravo NAP gde bi svaki privredni subjekat morao da iskazuje i količinski svoju robu a ne samo vredonosno kako se to sada radi. Kako se ukrštaju podaci i kad će to krenuti, trenutno se radi na uspostavljanju nove fiskalizacije i piriprema platformi koje bi sve to obavile.Uporedo teče I e-faktura koja bi trebalo da bude druga strana ove priče sa količinama preko koje će se maloprodaje zaduživati količinski iz veleprodaje, kad celu ovu priču PU zaokruži kako je planirala, sistem je stavljen u pogon i prate se samo količine u vašim prodavnicama, koje će stizati na servere poreske uprave svakodnevno. Kako se ukrštaju podaci i proveravaju, tokom prelaznog (tranzicioniog) perioda PU bi skupljala informacije za svako prodajno mesto i pravila digitalni profil samog prodajnog mesta, na osnovu tih podataka se dolazi do samog kapaciteta jednog objekta i kako on radi, koju vrstu robe ili usluge pruža, kao i mnoge druge podatke koje će imati na raspolaganju ovim sistemom. Kako se detektuju nepravilnosti na server NAP.

Ima nekoliko načina pa će mo spomenuti samo najbitnije.
Nakon stvaranja profila svakog maloprodajnog mesta PU bi imala informaciju šta se u tom objektu prodaje od robe a sumnjive aktivnosti se presreću na sledeći nacin. Ako recimo prodajete Coca Colu veleprodaja vas zadužuje sa količinom recimo 1000 komada, maloprodaja prodaje taj artikal do kriticne količine odnosno koliine kada je već nužno nabaviti novu količinu, novom nabavkom veleprodaja zadužuje maloprodaju količinom a maloprodaja razdužuje svoju količinu kroz fiskalne račune i sve je to uredu.Kada je prodaja na „crno“ a maloprodaja nabavljenu Coka Colu proda pola preko računa a pola na crno pa nabavi novu količinu tada bi se podigla zastavica na server PU (NAP) i označila sumnjivu aktivnost. Zašto, pa jednostavno maloprodaja je kupila novu količinu a na lageru ima još 500 komada. Tako NAP funkcioniše i registruje sve nepravilnosti, postavlja takve objekte u „postoji sumnja na nepravilnosti“ i prebacuje ih u režim intezivnog praćenja. Maloprodaja mora da prati svoju prodaju i sve količine na stanju pritom vas čeka I završni račun, gde bi bilo nužno potvrditi količinu koja je na lageru i gde će mnogi privredni subjekti pasti ne vodeći računa o zalihama obzirom da zaliha već postoji na server PU.
Ovo je jedan od načina suzbijanja sive ekonomoje!

Chrome

Nova prevara sa lažnom tehničkom podrškom dovodi do toga da Chrome koristi 100% resursa procesora računara

BEZBEDNOST / By Tale

Prevaranti koji stoje iza nove prevare sa lažnom tehničkom podrškom zadaju glavobolju korisnicima Chromea koji zahvaljujući njima koristi sve resurse procesora računara zbog čega na kraju dolazi do “zamrzavanja” Googleovog pregledača i zbog čega je normalno korišćenje računara nemoguće.

Ova nova prevara nalazi se u izveštaju o bagovima Google Chromea u kome se navodi da kada korisnik poseti stranicu prevaranata, korišćenje CPU brzo prelazi na 100%. Zbog toga je nemoguće zatvoriti karticu, pregledač ili normalno koristiti računar dok se Chrome proces ne prekine (“ubije”).

Prilikom posete navedenog URL-a, korisnik će se naći na stranici gde će ga dočekati lažna tehnička podrška i na kojoj piše: “Važna informacija”. Ova stranica treba da ubedi korisnika da postoji greška u Windowsu upozorenjem: “Internet Security Alert! Code: 055BCCAC9FEC”. Žrtvu treba ubediti da je njen računar inficiran i da bi trebalo da pozove navedeni broj tehničke podrške i da zatraži pomoć.

Ova stranica sadrži JavaScript koji će dovesti do toga da pregledač iznova i iznova puta ode na # URL, a zatim na “Back” dugme da bi doveo korisnika na prethodnu stranicu u istoriji pregledača, a zatim na dugme “Forward” da bi se vratio na originalnu stranicu.

Ova petlja dovodi do toga da pregledač koristi sve resurse procesora računara.

Ova velika upotreba CPU će na kraju dovesti do toga da se Chrome zamrzne i da računar postane neupotrebljiv. U ovom trenutku, jedini način da zatvorite Chrome je da prekinete proces Chrome.exe koristeći alat kao što je Windows Task Manager.

Problem je u tome što kada otvorite Chrome nakon prekida procesa, od vas će se tražiti da otvorite prethodno otvorene stranice. Ovo će dovesti do ponovnog otvaranja stranice tehničke podrške, što opet izaziva probleme sa pregledačem i kompjuterom.

Dakle, ako vam se desi ovako nešto, i pošto prekinete proces pregledača, ne dozvolite Chromeu (ili nekom drugom pregledaču) da vrati prethodno otvorene stranice. U suprotnom ćete se vratiti na početak.

Ova prevara ne funkcioniše na Firefoxu. Sa Firefoxom, možete jednostavno zatvoriti karticu i tako se otarasiti lažne tehničke podrške.
www.informacija.rs