Fiskalni i pos sistemi PRO TIM

Servis za preduzetnike - Kladovo

 (0)

PRO TIM servis - Vaš pouzdani poslovni partner 

ovlašćeni, licencirani servis fiskalnih kasa i pos terminala

Standardna ponuda

 

Svim klijentima koji uređaje kupuju kod nas, omogućavamo da naše usluge koriste preko Ugovora o mesečnom održavanju.

Klijenti sa ovim ugovorom stiču pravo na: produženje garancije na uređaj i stalnu garanciju za određene delove za vreme trajanje ugovora. Kod klijenata sa mesečnim ugovorom o održavanju servis izlazi na lokaciju bez uvećanja cene rada i van radnog vremena, Klijent pokriva jedino troškove dolaska servisera za lokacije van sedišta servise. Za određene delatnosti, omogućavamo i iznajmljivanje poslovne birotehničke opreme. 

 

Sva potrebna dokumenta i formulare potrebne za kupovinu i servisiranje uređaja, možete preuzeti na stranici dokumentacija.
 

PROFESIONALNA POSLOVNA ELEKTRONIKA

Servis elektronike FISKALNI I POS SISTEMI PRO TIM  ugrađuje ( instalira ), servisira i održava u garantnom i vangarantnom roku fiskalne, pos i druge birotehničke uređaje i prateću opremu, kao i širok dijafazon elektronskih uređaja. 

Svojim klijentima pored servisnih intervencija u servisu i na terenu, pružamo i kvalitetnu on-line tehničku podršku.

Fiskalizacija fiskalnih kasa i printera

 

U roku od 48h od trenutka kada ste predali svu potrebnu dokumentaciju i izvršili uplatu za traženi uređaj, pokrećemo za Vas postupak fiskalizacije pred Poreskom upravom i Vi po okončanju procesa dobijate fiskalizovan uređaj uz pruženu adekvatnu obuka u rukovanju.

 

On-line fiskalizacija

 

Pošaljite nam u elektronskoj verziji potpisan zahtev i potrebna dokumenta i nakon izvršene uplate, isporučićemo Vam fiskalizovan uređaj na traženu adresu.

 

 

Mreža i oprema

 

Instalacija ethernet mreža i prateće opreme. Servisiranje instalirane opreme. Nadogradnja postojećeg sistema.

 

Servis elektronike FISKALNI I POS SISTEMI PRO TIM 

je ovlašćeni licencirani servis lidera u svetu pos terminala Asseca. 

 

Instalacija pos terminala

Za instalaciju pos terminala potrebno je da obezbedite potrebnu infrastrukturu, dial-up konenciju ili ethernet konekciju, ukoliko se opredelite za ove vidove povezivanja.

Nakon Vaše uplate i potvrde o obezbeđenoj instalaciji, biće Vam instaliran pos terminal, uz adekvatnu obuku.

Nakon instalacije obezbeđeni ste sa 24-časovnom    on-line tehničkom podrškom.

 

Dokumenta potrebna za instalaciju:

- Servisni zahtev

- Rešenje APR o registraciji

- Karton deponovanih potpisa u Vašoj banci

- Rešenje , odluka o mestu instalacije

- Lična karta odgovornog lica 

- Ugovor o održavanju

- Ugovor za sim karticu

Fiksna telefonija

 

Instalacija i servis fiksnih telefona, žičnih i bežičnih i malih kućnih centrala.

 

Računari i štampači

 

Redovno održavanje softvera i hardvera. Instalacija operativnog sistema, antivirusa, drajvera i sertifikata.

 

Poslovni softver

 

Implementacija i održavanje poslovnog softvera, e-bank, elektronski potpis, sertifikacija, onlajn fiskalne blagajne ( programi za prodaju ).

 

 

Kućni aparati

 

Servis i održavanje malih kućnih aparata. Uz saradnju sa partnerskim servisima brinemo i o Vašoj beloj tehnici. 

Tehnička podrška po sistemu 24/7

 

Osim tehničke podrške u servisu našim korisnicima pružamo i celodnevnu on-line tehničku podršku putem mobilnih i internet aplikacija i putem društvenih mreža.

Ime / naziv  
E-mail  
Adresa  
Telefon  
Poruka  

PRIJAVI KVAR / KONTAKTIRAJ SERVIS