PRO TIM 
Kladovo
Korpa za kupovinu
Korpa za kupovinu (0)

PRO TIM - SERVIS I PRODAJA FISKALNIH KASA I POS TERMINALA

SERVIS ELEKTRONIKE FISKALNI I POS SISTEMI PRO TIM KLADOVO
je ovlašćeni distributer i serviser fiskalnih uređaja, pos terminala i prateće opreme.

 

Uređaje kupljene kod nas, fiskalizujemo, instaliramo i održavamo u garantnom i vangarantnom roku.

tel.fax: 019 802 800

Sipski kanal bb, 19320 Kladovo

pišite, pitajte

FISKALNI UREDjAJI, POS TERMINALI i DRUGA PRATEĆA OPREMA

servisnO PRODAJNI centar

e-mail: office@protimkladovo.net

E-mail  

Za kupovinu i fiskalizaciju kase ili printera potrebno je da u servis donesete:

- Rešenje Agencije za Privredne Registre o osnivanju firme i mestu instalacije fiskalne kase ili printera

- Rešenje Poreske uprave o dodeljenom poreskom identifikacionom broju

- Fotokopiju lične karte odgovornog lica

- Izjava o pdv statusu

- Karton deponovanih potpisa

Pored fiskalnih kasa i fiskalnih štampača u PRO TIM servisu možete kupiti i servisirati i:

- barkod čitače

- fioke za novac

- termo rolne

- digitalne vage

- pos računare i pos termalne printere.

 

PRO TIM je ovlašćeni distributer i serviser POS terminala za plaćanje karticama.

 

FISKALNI I POS SISTEMI PRO TIM, za svoje korisnike, kreira i instalira gotova kompletna prodajna mesta.