SERVISNI RADNI NALOG

- PRIJAVA KVARA -
NAZIV FIRME, PIB, IME I PREZIME  
E-mail  
TELEFON ZA KONTAKT  
ADRESA  
Početak servisne intervencije  
Kraj servisne intervencije  
Tip uređaja / serijski broj  
PREDMET SERVISNE INTERVENCIJE  
LOKACIJA SERVISNE INTERVENCIJE  
OPIS SERVISNE INTERVENCIJE  
Prilog  
  
  

Naši partneri: